Skip to main content

Vastuullinen – kestävä matkailu

Vastuullisuus on toimimista niin oman kuin muidenkin ihmisten, kokonaisten asuinyhteisöjen ja koko planeettamme hyvinvoinnin edistämiseksi. Vastuu ja valta kuuluvat yhteen. Jolla on valta, sillä on myös vastuu. Ahneus ja vallan tavoittelu on saanut meidät otteeseensa ja vastuu on unohtunut.

Vastuullisuus matkailussa ei ole pelkästään luonnonsuojelua, vaan ekologisen vastuun ohella sosiaalista, kulttuurillista ja taloudellista vastuuta.

Kestävä matkailu on konkreettisia toimenpiteitä, joita on jatkuvasti kehitettävä ja toteutettava säilyttääksemme tämän maaplaneettamme elinkelpoisena vielä tulevillekin sukupolville.

Miten vastuullinen matkailu näkyy toiminnassamme?

Kestävä kehitys, vastuullinen toiminta koskee myös yrityksiä, niinpä matkailuyrityksemme Silfvastas Holiday Homes on lähtenyt omalta osaltaan mukaan ja ottanut haasteen vastaan. Perustana ovat jo aiemmin kirjaamamme yrityksemme arvot, missio ja visio, jotka löytyvät nettisivuston etusivulta.

Pelkät toteamukset eivät riitä, vaan tarvitaan todellista konkretiaa yrityksemme toiminnasta. Asiakkaat haluavat myös omalta osaltaan osallistua edesauttamaan kestävää kehitystä. Yhä suurempi merkitys on ”vihreällä matkailulla”.

Vuoden 2022 lopulla ilmoittauduimme ohjelmaan, jossa omaa vastuullisuutta tuli tarkasteltua monipuolisesti. Ohjelman läpikäyminen sinetöi sen, miten me yrityksenä toimimme ja miten toimintaamme kehitämme. (www.goodtravelseal.com) (osoite Rapenburg 8, Leiden, Netherlands, s-posti certification@goodtravel.guide).

Helmikuussa 2023 saavutimme päämäärän (kuva: Good Travel Seal).

Mikä ja millainen sertifikaatti on?

Good Travel Seal -sertifikaatti on osa oppaan Good Travel Guide -kestävän matkailun alustaa, joka mainostaa kohteita ja yrityksiä matkailijoille, jotka ovat vastuullisia ja etsivät ”vihreää kohdetta”.

Good Travel Seal -vastuullisuusmerkki myönnetään matkailuyrityksille niiden sitoutumisesta ympäristöystävälliseen johtamiseen, sosiaaliseen sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvään vastuuseen.

Good Travel Guiden ainutlaatuisia myyntivaltteja ovat sen läpinäkyvyys, edullisuus ja laaja kattavuus. Julkisesti saatavilla olevan pisteytyksen avulla asiakkaat voivat arvioida matkailuyrityksen kestävyyttä. Toiminto ei ole näin ollen vain puheessa olevaa ”viherpesua”

Olemme sitoutuneet työskentelemään kestävän matkailun puolesta

Reilu yhteistyö muiden yritysten kanssa

Yhteistyössä muiden alueemme toimijoiden kanssa kehitämme matkailua. (kuva: Paikallisen LVI-yritys). Näin pystymme paremmin vaikuttamaan yhteiskunnan ja matkailun tulevaisuuteen. Luomme alueestamme kaikille hyvän niin asukkaille kuin täällä vieraileville. Toiminta kantaa myös tuleville sukupolvilla. Oikeudenmukaisuus ja kunnioitus kaikkia kohtaan. Kaupankäynti on reilua ja rehellistä.

Huolehdimme luonnosta

Suojelemme asuinalueemme ympäristöä ja maisemia. Huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta emmekä ylitä luonnon kantokykyä. Näin turvaamme osaltamme hyvän elämän mahdollisuudet ja säilytämme toimintaympäristön puhtaana. Eläimiä kohtelemme arvokkaasti ja huolehdimme niiden hyvinvoinnista. (kuva: Isäntä ja koirat metsässä).

Kunnioitamme kulttuuriperintöä

Arvostamme ja vaalimme oman alueemme kulttuuriperintöä. (kuva: Isäntä soittaa haitaria)

Pyrimme esittämään kulttuuriamme aidosti ja kunnioittaen, sitä elvyttäen ja vahvistaen.

Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

Riippumatta ihmisten taustasta kohtelemme vieraitamme, työntekijöitämme ja alueemme asukkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Otamme (mahdollisuuksiemme mukaan) ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. Koulutamme ja opastamme ja kannustamme vieraitamme myös antamaan oman vastuullisen panoksensa toimintaamme. Näin heidänkin kädenjälkensä voi näkyä positiivisesti kestävässä kehityksessä.

Emme erottele ihmisiä heidän rotunsa, sukupuolensa, uskontonsa tai sukupuolisen suuntautumisensa perusteella. (kuva muslimiperheet vieraina).

Suosimme paikallista tuotantoa ja palveluita verkostoitumalla

Tukemalla alueemme yrityksiä, ostamalla niiden palveluita ja tuotteita voimme vaikuttaa paikallisia asukkaita työllistymään. (kuva. Lapinjärven kyläpuoti).  Suosimme suomalaista ja paikallisia raaka-aineet.

Huolehdimme turvallisuudesta ja laadusta

Luomme asiakkaillemme ja työntekijöillemme turvalliset olosuhteet emmekä aiheuta minkäänlaista vaaraa alueen asukkaille toiminnallamme. (Pelastussuunnitelma, turvakortit majoitustiloissa, jätteiden lajitteluohjeet yms.) Noudatamme laki- ja viranomaismääräyksiä. Ohjeistamme kirjallisesti asiakkaitamme toimimaan myös sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Panostamme palvelumme laatuun!

Viimeisimmät artikkelit